svn123
 

Nhà Máy Thức Ăn Chăn Nuôi SVIETNAM

Sản xuất thức ăn chăn nuôi, thức ăn con giống, thức ăn đủ thời kỳ của các loại vật nuôi
Colony-EU_6
 
SVietNam Thức ăn cho gia cầm
SVietNam - công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi hàng đầu Việt Nam.
maxresdefault
SVietNam Thức ăn cho gia cầm
SVietNam Thức ăn cho bò
SVietNam - công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi hàng đầu Việt Nam.

Khi tư liệu, tài liệu và kiến thức cần biết cho người chủ và các đơn vị chăn nuôi

gt

CÔNG CỔ PHẦN ĐẦU TƯ S VIỆT NAM

Tiền thân là công ty liên doanh sản xuất thức ăn chăn nuôi đầu tiên giữa Việt Nam & Pháp.Qua nhiều thời kỳ không ngừng đổi mới và phát triển, SVietNam đã trở thành công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi hàng đầu Việt Nam.

Xem thêm
[08/04/2012 20:52:45]  [18/03/2012 14:32:50]  Công ty C? ph?n Chan nuôi C.P Vi?t Nam-Chi nhánh Xuân Mai (Hà N?i) thu?c T?p doàn C.P c?a Thái Lan du?c d?u tu dây chuy?n t? d?ng, thi?t b? hi?n d?i ph?c v? s?n xu?t th?c an chan nuôi, t?ng v?n d?u tu hon 30 tri?u USD, t?o vi?c làm thu?ng xuyên cho 234 lao d?ng d?a phuong. Nam 2012, công ty ph?n d?u s?n xu?t 722.000 t?n s?n ph?m ch?t lu?ng cao. Trong ?nh: Kho s?n ph?m c?a công ty. ?nh: Danh Lam – TTXVN

NHÀ MÁY THỨC ĂN CHĂN NUÔI

Tiền thân là công ty liên doanh sản xuất thức ăn chăn nuôi đầu tiên giữa Việt Nam & Pháp.Qua nhiều thời kỳ không ngừng đổi mới và phát triển, SVietNam đã trở thành công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi hàng đầu Việt Nam.

Hình ảnh
1212

Tại sao nên chọn SVIETNAM

Chúng tôi với sự đầu tư chu đáo và hợp tác từ dây truyền công nghệ cao. Sản phẩm luôn được tin dùng.

  • Công nghệ tiên tiến
  • Giá Thành cạnh tranh
  • Niềm tin từ người dân
  • Chứng nhận chất lượng

Sản Phẩm

Khách hàng nói về chúng tôi

Phương châm của chúng tôi là phát triển bền vững dựa trên chất lượng sản phẩm.