Sản phẩm thức ăn chăn nuôi

TRANG SẢN PHẨM DEMO

Khi sử dụng cám có Bio-zeem không những giúp heo tiêu hóa hết thức ăn mà còn tăng sức đề kháng, tăng cường miễn dịch. Lưu ý không nên để heo quá đói, vì khi đói heo sẽ ăn rất nhiều và gây bội thực. Cung cấp nước uống sạch và mát, áp lực nước vừa không mạnh thì heo con ăn nhiều không gây hiện tượng tiêu chảy.
Khi sử dụng cám có Bio-zeem không những giúp heo tiêu hóa hết thức ăn mà còn tăng sức đề kháng, tăng cường miễn dịch. Lưu ý không nên để heo quá đói, vì khi đói heo sẽ ăn rất nhiều và gây bội thực. Cung cấp nước uống sạch và mát, áp lực nước vừa không mạnh thì heo con ăn nhiều không gây hiện tượng tiêu chảy.

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

  • Khi sử dụng cám có Bio-zeem không những giúp heo tiêu hóa hết thức ăn mà còn tăng sức đề kháng, tăng cường miễn dịch.
  • Khi sử dụng cám có Bio-zeem không những giúp heo tiêu hóa hết thức ăn mà còn tăng sức đề kháng, tăng cường miễn dịch. Lưu ý không nên để heo quá đói, vì khi đói heo sẽ ăn rất nhiều và gây bội thực.
  • Khi sử dụng cám có Bio-zeem không những giúp heo tiêu hóa hết thức ăn mà còn tăng sức đề kháng, tăng cường miễn dịch. Lưu ý không nên để heo quá đói, vì khi đói heo sẽ ăn rất nhiều và gây bội thực. Cung cấp nước uống sạch và mát, áp lực nước vừa không mạnh thì heo con ăn nhiều không gây hiện tượng tiêu chảy.
  • Khi sử dụng cám có Bio-zeem không những giúp heo tiêu hóa hết thức ăn mà còn tăng sức đề kháng, tăng cường miễn dịch. Lưu ý không nên để heo quá đói, vì khi đói heo sẽ ăn rất nhiều và gây bội thực.
  • Khi sử dụng cám có Bio-zeem không những giúp heo tiêu hóa hết thức ăn mà còn tăng sức đề kháng, tăng cường miễn dịch.
  • Khi sử dụng cám có Bio-zeem không những giúp heo tiêu hóa hết thức ăn mà còn tăng sức đề kháng, tăng cường miễn dịch.

CÁC SẢN PHẨM LIÊN QUAN

CHI TIẾT THÀNH PHẦN

Tên mô tả: Vùng mô tả
Tên mô tả: Vùng mô tả
Tên mô tả: Vùng mô tả
Tên mô tả: Vùng mô tả
Tên mô tả Vùng mô tả
Tên mô tả: Vùng mô tả